fbpx

KONTAKT

KONTAKT

 • Banícka 50
 • Pezinok 90201
 • Slovakia
 • SATO spol. s r.o.
 • IČO: 31423621
 • DIČ: 2020664305
 • IČ DPH(VAT): SK2020664305
 • TEL.:
 • email: info@Big – Shop.sk
 • Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel S.r.o.,číslo:13267/B
 • Číslo Bankového spojenia:
 • Slovenská sporiteľňa: SK8309000000005073401246
 • Tatra banka, a. s. : SK5311000000002943080527
Cart
Your cart is currently empty.